ស្ងាត់​ណាស់! ស្ងាត់​ខ្លាំង​មែន​ទែន! 😀 កុំ​ឱ្យស្ងាត់​ពេក ក៏​​យក​ចម្រៀង​មក​ដាក់​ឱ្យ​ស្ដាប់​ទៅ! បទ​នេះ​មិន​មែន​ជា​បទ​ថ្មី​អ្វី​ឡើយ។ ហេតុ​ដែល​យក​មក​ដាក់​ព្រោះ​ជា​បទ​ស្នេហា​កវី ^^* ជា​បទ​ដែល​កវី​រាល់​រូប​គួរ​ស្ដាប់ ហេហេ!

Advertisements