កុំ​ឱ្យ​ស្ងាត់​ពេក ដាក់​ខារ៉ាអូខេ​ចេញ​ថ្មី​មួយ​សិន! 😀

បទ​នេះ​និពន្ធ​ភ្លេង​ដោយ​ខ្មែរ និពន្ធ​អត្ថបទ​ដោយ​ខ្មែរ ច្រៀង​ដោយ​ខ្មែរ ដឹកនាំសម្ដែង​ក៏​ដោយ​ខ្មែរ​ដែរ 🙂