វាជារឿងអស្ចារ្យណាស់ នៅពេល​មនុស្សពីរនាក់​ដែល​មិន​មែន​ជា​សាច់ញាតិ​នឹង​គ្នា​សោះ អាច​ស្រលាញ់​រាប់អាន​គ្នា នឹកគ្នា គិតគ្នាបែបនេះ…

ប៉ុន្តែ​ហេតុ​អ្វី​ក៏​មិត្ត​ភក្តិ​ដែល​ធ្លាប់​តែ​ស្រលាញ់​​រាប់​អាន​គ្នា​ខ្លះ ​អាចក្លាយ​ជា​​ស្អប់​គ្នា​វិញ? បើ​ជា​មិត្ត​ភាព​ពិត ខ្ញុំ​គិត​ថា​អ្វី​ក៏​អាច​អត់​ឱន​ឱ្យ​គ្នា​ដែរ ព្រោះ​​ទំនាស់​​ខ្លះ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការយល់​ច្រឡំ​ប៉ុណ្ណោះ ​បើ​អ្នក​អត់​ឱន​ឱ្យ​មិត្ត​ល្អ​របស់​អ្នក​មិន​បាន​ វា​ជា​រឿង​សោកស្ដាយ​បំផុត…

សូម​ឱ្យ​មិត្ត​ភាព​របស់​អ្នក​ស្ថិត​ស្ថេរ​ជា​រៀង​រហូត… សង្ឃឹម​ថា ​ចម្រៀង​មួយ​បទ​នេះ​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​នឹក​ដល់​មិត្ត​ល្អ​របស់​អ្នក!

វេលារសាត់ទៅ ពួកយើង​ក៏​ឃ្លាត​គ្នា អ្នកជាមនុស្ស​ស្និទ្ធស្នាល ជាទីប្រឹក្សាខ្ញុំ ជួនកាលពេលស្ដាប់ចម្រៀង ធ្វើឱ្យខ្ញុំយំ ព្រោះខ្ញុំនឹកមិត្ត…

ព្រោះខ្ញុំនឹកមិត្ត

ទោះបីជានៅទីណា សង្ឃឹមអ្នកបានសុខ អ្នកគឺជាមនុស្សសំខាន់ ជាផ្នែកនៃជីវិត ម៉ោងពេលពួកយើងខុសគ្នា ប៉ុន្តែនៅដូចដួងចិត្ត ព្រោះខ្ញុំគិតមិត្ត…

ព្រោះខ្ញុំគិតមិត្ត

ដង្ហើមខ្ញុំគិតដល់អ្នក អ្នកជាកម្លាំងចិត្ត ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំឱ្យសម្លឹងពិភពលោក ឱ្យសង្ឃឹមដូចពន្លឺព្រះអាទិត្យលើមេឃា

ពិភពលោកមានព្យុះភ្លៀង ស្ដាប់ចម្រៀងលាងដួងចិត្ត កុំចុះចាញ់វាសនា​ គ្រប់ពេលវេលាអ្នកគឺជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំ

នៅតែមានរូបអ្នកនៅក្បែរ នៅតែនឹកបារម្ភពីអ្នក សូមអ្នកថែរក្សាខ្លួនឯងកុំឱ្យឈឺជំនួសខ្ញុំ ដែលមិនអាចថែអ្នក បើសិនមិត្តមានបញ្ហាអ្វីសូមចិត្តកុំលាក់ ត្រូវដឹងថានៅមានមិត្តម្នាក់ចាំជួយដោះស្រាយ

នៅតែមានរូបអ្នកនៅក្បែរ នៅតែអាចញញឹមព្រោះអ្នក មិត្តយល់ចិត្តទោះមានតែម្នាក់ តែអាចប្រាប់រឿងក្នុងចិត្តឱ្យរសាយ អ្នកស្គាល់ខ្ញុំជាងខ្ញុំខ្លួនឯងទោះបីឃ្លាតឆ្ងាយ អរគុណអ្នកតែងតែជឿជាក់មិនធ្លាប់ជិនណាយ

ព្រោះយើងជាមិត្ត

 

ព្រោះយើងជាមិត្ត (CD RHM Vol.407)

អត្ថបទចម្រៀងៈ សុខ ចាន់ផល

សម្រួលតន្ដ្រីៈ ម៉ម សុគន្ធា

ច្រៀងដោយៈ ណុប បាយ៉ារិទ្ធ & ឆន សុវណ្ណរាជ

Advertisements