ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ឮ ឬ​ទស្សនា​រឿង វិញ្ញាណក្រហម នោះ​អ្នក​ក៏​ប្រាកដ​ជា​ស្គាល់​លោក Tim Pek អ្នក​ផលិត​ភាពយន្ត​ដ៏​ល្បីល្បាញ​របស់​ខ្មែរ ជា​ពុំ​ខាន។ ព្រឹក​នេះ​ខ្ញុំ​បាន​ជជែក​ជាមួយ​លោក Tim Pek យូរ​ក្រែល​ដែរ។  ពេល​នេះ លោក​គ្រោង​នឹង​ផលិត​ភាពយន្តខ្មោច​ខ្លី ហើយ​ក៏​កំពុង​តែ​ត្រូវ​ការ​អ្នក​សរសេរ​សេណារីយ៉ូ​កុន​​មក​ធ្វើ​ការ​រួម​គ្នា។

its not a paid work its a love work.

ភាពយន្ដ​ដែល​លោក​ពូ Tim Pek ចង់​បាន​គឺ​ជា​ភាពយន្ត​ខ្មោច​ដែល​ខ្លី… ពី ១០ ទៅ ១៥​នាទី​ប៉ុណ្ណោះ! យុវអ្នក​និពន្ធ អាច​ចូលរួម​បាន​ដោយ​ទាក់ទង​ទៅ​លោក​ផ្ទាល់ timpek@gmail.com ។

Advertisements