សេចក្តី​ជូនដំណឹង

ទោះ​បី​ជា​ខ្ញុំ​ដែល​គេ​ស្គាល់​ច្រើន​ក្នុង​នាម​អាចម៍​ផ្កាយ ហើយ​ពេល​នេះ​បាន​ដូរ​ឈ្មោះ​មក​ជា​ផ្កាយNoVeLs(ព្រោះ​ចង់​បំភ្លេច​រឿង​អាក្រក់​ៗ​ចោល​ឲ្យ​អស់!!) ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​ក្នុង​ការ​បង្កើត​ក្រុម​យុវអ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ​នេះ​ក៏​ដោយ តែ​ខ្ញុំ​ក៏ជា​ម្នាក់​ដែល​ជា​សមាជិក​ដំបូង​បំផុត​របស់​ក្រុម​នេះ​ដែរ។ មក​ដល់​ពេល​នេះ​​រលក​មុខ​ខ្ញុំ​ ប្រហែល​ជា​ដល់​ពេល​ដែល​រលក​ក្រោយ​ត្រូវ​រុញ​ច្រាន​​​ឲ្យ​ចាកចេញ​ពី​ក្រុម​នេះ​ហើយ។

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​ វិនាទី​នេះ​តទៅ ខ្ញុំ​សូម​ប្រកាស​ដល់​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ថា ឈ្មោះ​ខ្ញុំ​ម្នាក់​នេះ​គ្មាន​អ្វី​ពាក់​ព័ន្ទ​នឹង​ក្រុម​ទៀត​ទេ។ ខ្ញុំ​សុំ​លុ​ប​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ឯង​ចេញ​ពី​សមាជិ​ក​របស់​ក្រុម ហើយ​បើ​មាន​រឿង​រ៉ាវ​ណា​មួយ​កើត​ឡើងជាមួយ​ខ្ញុំ មិន​ថា​ដោយ​​ហេតុផល​ឬ​លក្ខខណ្ឌ​ណា​ក៏​ដោយ​ ខ្ញុំ​ខ្លួន​ឯង​ផ្ទាល់​ជាអ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ ក្រុម​យុវអ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរគ្មាន​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​អ្វី​ទាំង​អស់។

សូម​សមាជិក​ដែល​ជា​រលក​ក្រោយ​ទាំង​អស់ បន្ត​ធ្វើ​ការ​ងារ​របស់​ខ្លួន​បន្ត​ទៀត​ប្រកប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ខ្ញុំ​រលក​មុខ​សូម​ជម្រាបលា…​

ផ្កាយNoVeLs

Advertisements