ស្មារតីកូនខ្មែរ   តាំងចិត្តកូនម៉ែ   កម្លាំងកូនឪ

រួបរួមសាមគា   ការពារលំនៅ   កម្ចាត់សត្រូវ

កុំនៅអល់អែក។

ដៃកាន់អាវុធ   តាំងចិត្តមោះមុត   វាយលត់ពួកក្អែក

កាប់គាស់ចូងចាំង   ខ្លាំងដូចជាដែក   នាំគ្នាបំបែក

ខ្មាំងជាជំរាក។

សូត្រមន្តអាគម   លោកគ្រូចារផ្លុំ   បាលីគ្រប់ពាក្យ

ព្រលឹងដូនតា   មហាគុននាគ   សណ្ឋិតកិតកៀក

ការពារកូនចៅ។

ដីកេរម្លប់ត្នោត   ខ្មែរមិនត្រូវឆោត   ឱ្យយួនសៀមនៅ

វាយយកមកវិញ   ទាំងត្រជាក់ក្តៅ   អាចោរថ្លើមខ្មៅ

ត្រូវតែអន្តរាយ។

ដីខ្មែរៗម្ចាស់   អាទមិឡគ្មានសាសន៍   ត្រូវតែខ្វាត់ខ្ចាយ

កុំចង់ឈ្លានពាន   ខ្មែរហ៊ានបង់កាយ   ជីវិតមិនស្តាយ

ថែកេរដូនតា។

ខ្មែរត្រូវស្រួលស្រុះ   នាំគ្នាដាំដុះ   គំនិតស្នេហា

ទឹកដីព្រៃភ្នំ   ប្រាសាទសិលា   ជាតិនិងសាសនា

ព្រះមហាក្សត្រ។

កើយ-ចិត្រា

Advertisements