កាលពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះ… (ធ្វើឱ្យផ្លូវការបន្តិច) ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហេលហាលខ្លាំងណាស់ មិនដឹងធ្វើអ្នកនិពន្ធធ្វើអីទេ តែក្រោយមកខ្ញុំក៏ជជែកលេងជាមួយ កញ្ញា ច័ន្ទ មល្លិកា ដែលគាត់បានលើកយកគំនិតចង់ធ្វើសៀវភៅជាមួយក្រុមយុវអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងមកនិយាយ។ មែនហើយ! អារម្មណ៍ហេលហាលរបស់ខ្ញុំអាចកើតមកពីមិនបានធ្វើអីមានប្រយោជន៍ នាពេលកន្លងមកនេះ។ ហេតុនេះខ្ញុំក៏ជជែកវែកញែកពីគោលបំណងរបស់ក្រុមយុវអ្នកនិពន្ធខ្មែរពួកយើងជាមួយគាត់ ហើយគាត់ក៏សួរថា តើពួកយើងពេលនេះមានប៉ុន្មាននាក់។

សេចក្ដីជូនដំណឹងមួយនេះ គឺខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់សមាជិកយើងទាំងអស់ថា ពួកយើងដែលរវល់ជាមួយការងាររៀងៗខ្លួន គួរតែលៃពេលវេលារៀបចំក្រុមមួយនេះជាថ្មីម្ដងទៀត ហើយបើឯកភាពក៏សុំបញ្ចេញវិចារប្រាប់ផង ក៏ដូចជាសមាជិកថ្មីៗទាំងអស់ ក៏ដូចជាកូនខ្មែរដែលស្រលាញ់អក្សរសាស្រ្តជាតិយើងទាំងអស់ សូមអញ្ជើញមកចូលរួមក្រុមពួកយើង ដើម្បីអាចធ្វើការងាររួមគ្នាលើវិស័យដែលយើងស្រលាញ់នេះ។

ប្រសិនបើមានការគាំទ្រពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំជាមួយនឹង កញ្ញា ច័ន្ទ មល្លិកា នឹងរៀបចំការប្រជុំមួយនាពេលឆាប់ៗនេះ!

បញ្ជាក់៖ ខ្ញុំចង់ដំណើរការការងារនេះឆាប់ៗ ហេតុនេះសូមបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកដល់ខ្ញុំឆាប់ៗផង នឹងអាលខ្ញុំគិតគូរជាមួយ កញ្ញា ច័ន្ទ មល្លិកា បន្ត ប៉ុន្តែបើជូនដំណឹងហើយ ស្ងាត់បាត់ជ្រាប ព្រោះគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ ខ្ញុំមានតែខ្មាសគេហើយ។ នេះគឺអាសដ្ឋានម៉ែលរបស់ខ្ញុំ chanphalsok@yahoo.com មិនមែនប្រកាសរាប់អានមិត្តអីទេ គឺបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងក្រុម យុវអ្នកនិពន្ធខ្មែរ អាចវិចារនៅក្នុងប្រកាសនេះក៏បាន ឬក៏អាចផ្ញើម៉ែលប្រាប់ខ្ញុំក៏បាន។

សូមអរគុណជាអនេក!