លោក​អ្នក​ធ្លាប់​ទទួល​អា​រម្មណ៍​ថា​ឯកោ​ទេ? នៅ​ពេល​​ដែល​ជុំ​វិញ​ខ្លួន​អ្នក មា្នក់​ៗ​សុទ្ធ​តែ​មាន​មិត្តភក្តិ​ជជែក​លេង​ តែ​ខ្លួន​​អ្នក​បែរ​ជា​ត្រូវមក​​អង្គុយ ​ស្ងាត់​ស្ងៀម​តែ​ម្នាក់​ឯង​ទៅ​វិញ តើ​អ្នក​នឹង​ទទួល​អា​រម្មណ៍​យ៉ាង​ណា?

ចិន្តនា សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ទី១១ នាង​គ្មាន​មិត្ត​សូម្បី​តែ​ម្នាក់។ មិត្ត​រួម​ថ្នាក់​គ្រប់​រូប​ មាន​ទូរស័ព្ទ​ប្រើ​គ្រប់​ដៃ តែ​នាង​បែរ​ជា​បាន​ត្រឹម​អង្គុយ​ស្រមៃ ចង់​បាន​វា​ទៅវិញ។

នៅ​សុខៗ​ស្រាប់​តែ​ ទូរស័ព្ទ​តូច​ច្រឡឹង​មួយ​ បាន​លេច​ប្រាកដ​ឡើង​ នៅ​ក្នុង​មនោគតិ​របស់​នាង។ តើ​លោក​អ្នក​ជឿ​ទេ​ បើ​នាង​អាច​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​នោះ ទាក់ទង​ជាមួយ​អ្នក​ដទៃ​បាន?

ចេតសិក បុរស​ក្នុង​អតីត​កាល ជា​មនុស្ស​ទី​មួយ​ ដែល​បាន​ទូរស័ព្ទ​ មក​និយាយ​ជាមួយ​នាង។ ចេតនា នារី​ក្នុង​អនាគត​ បាន​ប្រាប់​នាង​ពី​អាថ៌កំបាំង ​នៃ​ទូរស័ព្ទ​ចម្លែក​នេះ។

អ្នក​ទាំង​បី នឹង​នាំ​លោក​អ្នក​ ទៅ​ជួប​ពិភព​អាថ៌កំបាំង​មួយ…

 

ចេញ​ផ្សាយ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ​ហើយ… 

(សុំបើកវង់ក្រចកបន្តិចៈ នេះគឺរូបឡូហ្គូថ្មីមួយទៀត ដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានពីចាន់ផល)

(សុំបើកវង់ក្រចកបន្តិចៈ នេះគឺរូបឡូហ្គូថ្មីមួយទៀត ដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានពីចាន់ផល)

Advertisements